پخش ویدئو

FTI Video Sample 3- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم)

The above video does not play? try to:

Install Latest Flash Player or Play with HTML 5
اشتراک آدرس
کد تعبیه شده
ارسال به دوستان از طریق رایانامه
اشتراک در شبکه های اجتماعی
گزارش نامناسب بودن چنانچه نکته نابجایی در این فایل دیده اید می توانید محتوای نامناسب آن را به مدیران سایت گزارش دهید انتخاب علت
محتوای نامناسب محتوای خشونت آمیز
محتوای موهن عمل خطرناک
نامناسب برای کودکان هرزنامه
آپلود شده توسط کلینیک تبسم در 1394/02/23
CATALOG: FTI Video Sample 3 DURATION: 2:20 DESCRIPTION Environmental factors help us determine how to improve standing with stroke survivors in order to facilitate lower extremity movement and dynamic trunk control. Video Sample of Functional Treatment Ideas and Strategies in Adult Hemiplegia (FTI).
کلینیک تبسم - توانبخشی بیماران سکته مغزی
شماره تلفن: 021-66564674 | 66436291
نظرات
ارسال نظر 200
ویدئوهای مرتبط
فایل های مرتبط
Screenshot03:10 Sit to Stand: Two-person Max Assist- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 291 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot03:57 Supine to Sitting: Handling Tips- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 287 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot03:29 Bed Positioning: Sidelying on the Involved Side توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 263 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot02:03 Bed Positioning: Sidelying on the Uninvolved Side- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 278 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot01:21 Bed Positioning: Supine- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 243 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot02:42 FTI Video Sample 1- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 297 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot01:38 FTI Video Sample 4- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 233 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot02:33 TI Video Sample 2- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 258 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot04:22 Video Library Sample 1e- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 280 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot01:58 How to Open a Tight Hand- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 357 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot01:10 Two-Person Transfer- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 314 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot02:00 Bed Positioning on the Involved Side- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 233 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot02:11 Guiding with a Nonfunctional UE- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 267 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot03:28 Proper Foot Placement During Bed Mobility- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 305 مشاهده | 2 سال پیش
Screenshot03:36 Sit to Stand: Max Assist- توانبخشي بيماران سكته مغزي (كلينيك تبسم) 306 مشاهده | 2 سال پیش

کانال تخصصی سکته مغزی

هشدار! کلینیک تبسم (توانبخشی بیماران سکته مغزی) شعبه دیگری ندارد


توجه: هرگونه سوء استفاده از نام کلینیک تبسم (با مدیریت و درمان دکتر روزبه کاظمی از سال ۱۳۸۷) و یا آرم ثبت شده و یا اعلام نام دکتر، پروفسور و ... به عنوان عضو کلینیک تبسم در سایت و یا وبلاگ های به غیر از سایت رسمی تبسم (با آرم ثبت شده به شماره ۱۸۲۱۱۸) غیرقانونی بوده و پیگرد قضایی خواهد داشت.