شنبه، 16 آذر 1398 |

چند نکته که شاید درباره بازتوانی و بهبود آسیب های مغزی نمی دانستید...!

24 خرداد 1395 15:31 | 0 نظر | 608 بازدید | امتیاز: با 0 رای
مدیر کلینیک تبسم

چند نکته که شاید درباره بازتوانی و بهبود آسیب های مغزی نمی دانستید...!

 

    بـاز تـوانـی نقـائـص حـاصل از آسیبهـای مغـزی در صورتیـکه سریع و با روشهـای صحیـح و علمـی انجـام شـود بسیـار موثـر خواهنـد بود ،در حالیـکه استفـاده از روشهـای نادرست توانبخشـی می تواند آسیبهـای جبران ناپـذیری را به بیمـار وارد نمـایـد.
    اختـلالات تکلـم در آسیبهـای مغـزی انـواع مختلفـی دارنـد ولـی بـرخـلاف تصـور تقـریبـا هیچیـک از انـواع ، تنهـا بـا گذشـت زمـان و بـدون درمـان بهبـود کـامـل نخـواهنـد یـافـت.
    بسیـاری از اختـلالات تکلـم با عـدم توانائی در خـواندن و نوشتن همـراهی دارند و این مسئـله هیچ ارتباطی به از بین رفتن سواد بیمار و یا کاهش ضریب هوشی وی نداشته و با درمانهـای صحیح توانبخشی قابل بهبـود اسـت.
    اختـلالات بلع در آسیبهـای مغـزی به درجـات مختلفـی تظاهـر مـی یابنـد که درمـان هـر چـه سـریعتـر آنهـا مـی تـوانـد بیمـار را از خطـر بالقـوه مـرگ رهـائی بخشـد.
    اختـلال تکلـم و بـی اختیـاری ادراری از مهمـتـرین علل بـروز اضطـراب و سپـس افسـردگی شدید در بیمـاران بـوده و می تـواننـد روند بهبـود بیمـار را بـه طور قـابل ملاحظه ای  تحت تاثیر قرار دهند.
    امـکان بهبـود نقـائـص حسـی و حرکتـی در تمـامـی طـول عمـر وجـود دارد و زمان طلائی امروزه به صورت گذشته کاربرد ندارد.
    استفـاده پیشگـیرانه و بدون لزوم از داروهای ضد افسردگی یا ضد اضطراب سبب بدتر شدن روند توانبخشـی و بهبـود بیماران خواهد شد.
                                                                                                                                                      دکـتر روزبـــه کـاظمــی
 

چند نکته که شاید درباره بازتوانی و بهبود آسیب های مغزی نمی دانستید...!

امتیاز دهید Article Rating
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.