پنجشنبه، 14 فروردین 1399 |

(آرشیو سال 1393)

استفاده از سلولهای بنیادی ( Stem cell ) به عنوان درمان سکته مغزی و ضربه های مغزی در آینده نزدیک
16 مهر 1393 | 23:29

استفاده از سلولهای بنیادی ( Stem cell ) به عنوان درمان سکته مغزی و ضربه های مغزی در آینده نزدیک  ادامه


16 مهر 1393 | 23:28

پس از شناخت پروتیئنی در مغز به نام Nogo-A که از رشد مجدد نورون های مغز جلوگیری کند دانشمندان با تجویز پادتن این پروتیئن به مدلهای حیوانی که دچار سکته مغزی ( با انجام جراحی ) شده هند متوجه شدند که در این گروه از حیوانات به تدریج رشد مجدد اکسونهای قشر ... ادامه


16 مهر 1393 | 23:26

بیمارانی که دچار نقائص حرکتی پس از سکته مغزی هستند، ممکن است با استفاده از پروتئین TGF-آلفا  ( فاکتور رشد تغییر یابنده آلفا ) که به طور طبیعی در بخشهای ترمیم یافته مغز آسیب دیده ظاهر می شود بر نقائص حرکتی ایجاد شده غلبه نمایند. در تحقیقاتی که د... ادامه


16 مهر 1393 | 23:24

محققان در تحقیقاتی که بر روی 152 بیمار سکته مغزی زن و مرد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که مصرف داروی ماینوسیکلین ( یک نوع آنتی بیوتیک ) در طی 6 تا 24 ساعت پس از وقوع سکته مغزی می تواند سبب بهبود قابل توجه پیش آگهی بیماران شده و پس از گذشت 3 ماه از... ادامه


05 مهر 1393 | 08:45

نسخه جدید سایت کلینیک تبسم راه اندازی شد نسخه جدید سایت کلینیک تبسم راه اندازی شد نسخه جدید سایت کلینیک تبسم راه اندازی شد نسخه جدید سایت کلینیک تبسم راه اندازی شد  ادامه