یکشنبه، 1 اردیبهشت 1398 |

مطالب موجود برای 'ضربه مغزی'

پیشرفت درمانی بیمار پس از سه سال از بروز ضربه مغزی در کلینیک تبسم
26 مهر 1396 | 15:29

پیشرفت بیمار ظرف یکماه درمان پس از سه سال از بروز ضربه مغزی در کلینیک تبسم ادامه