تحقیقات و مقالات علمی پژوهشی کلینیک تبسم

سکته مغزی

راهکارهای توانبخشی و درمان بیماران سکته مغزی
تحقیقات و مقالات علمی پژوهشی کلینیک تبسم

سکته مغزی و آنچه باید بدانیم

بیشتر

تاثیر اسپلینت Volar-Dorsal Wrist/Hand Immobilization بردامنه حركتی اسپاستيسيتی و عملکرد اندام فوقانی در بيماران سكته مغزی

بیشتر

بررسی وضعیت بالینی بیماران مبتلا به سکته مغزی از دیدگاه توانبخشی به هنگام پذیرش در مرکز توانبخشی سکته مغزی تبسم

بیشتر
اینستاگرام تبسم فیسبوک تبسم تلگرام تبسم آپارات تبسم ایستاگرام دکتر کاظمی